Voorwaarden

Uw echtscheiding geregeld voor € 650,–

Voorwaarden:

  • dat u het samen (nagenoeg) eens bent over de echtscheiding en dat er in verband daarmee geen wezenlijke discussiepunten meer bestaan;
  • dat u zelf de gevolgen van de echtscheiding gezamenlijk globaal op papier hebt gezet zodat wij dat kunnen omzetten in een convenant;
  • dat als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn u een ouderschapsplan heeft opgesteld – een voorbeeld daarvan kan aan u worden verstrekt;
  • dat u zelf een uittreksel van uw huwelijksakte bij de gemeente waar u bent gehuwd, heeft opgevraagd en beschikt over kopieën van uw paspoorten;

De concept-documenten worden bij ons op kantoor in een gezamenlijk gesprek met u doorgenomen door één van onze familierechtadvocaten.

Wij stellen het gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding op en wikkelen de procedure bij de rechtbank voor u af. De procedure bij de rechtbank duurt gemiddeld vier weken. Vervolgens schrijven wij de beschikking in de daartoe bestemde registers in.

Het gehele traject is gemiddeld binnen zes weken afgewikkeld.

U betaalt € 650,– exclusief 21% BTW en griffierecht.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan is een echtscheiding al mogelijk vanaf € 114,50 per persoon.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden