Verdeling van de gemeenschap

In geval van scheiding moeten afspraken worden gemaakt over verdeling van de gemeenschap.

Als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, moeten de gemeenschap gelijkelijk worden verdeeld. Dit geldt zowel voor de schulden als voor alle vermogensbestanddelen, zoals polissen, aandelen, etc.

In geval van huwelijkse voorwaarden is reeds vastgelegd in de akte van huwelijkse voorwaarden wat van wie is en hoe er verdeeld moet worden. Meestal is het dan zo dat vermogensbestanddelen die al van een van de ex partners waren voor het huwelijk ook van deze persoon blijven na beëindiging van het huwelijk en dat zaken die gemeenschappelijk tijdens het huwelijk zijn verworven gelijkelijk verdeeld moeten worden. Vaak staan in huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding. Dat betekent dat overgespaard inkomen, dient te worden verrekend. Het is mogelijk dat overgespaard inkomen niet tussentijds is verrekend maar is geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel. Als dat is gebeurd, kan er voor dat vermogensbestanddeel weer een gemeenschap ontstaan die moet worden verdeeld ondanks dat dit goed op naam staat van een persoon en ondanks dat er sprake is van huwelijkse voorwaarden.

De verdeling van de gemeenschap begint met het maken van een lijst. Aan de hand daarvan kunnen afspraken worden gemaakt wie wat krijgt. Het is van belang om te trachten hier samen uit te komen. Per bestanddeel zal moeten worden bekeken wat de waarde is en wie het wil hebben. Uiteindelijk moet worden nagegaan of niet een der partijen wordt overbedeeld. Als men er over de waarde van een vermogensbestanddeel niet uitkomt, zal een taxateur moeten worden geraadpleegd. Alleen als het gaat om vermogensbestanddelen – zoals bijvoorbeeld een eigen onderneming – met een aanzienlijke waarde kan het inschakelen van een taxateur de moeite waard zijn. Overbedeling die niet wordt gecompenseerd, wordt door de belastingdienst aangemerkt als een schenking waarover belasting zal moeten worden betaald.

 

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?