Actueel

Echtscheiding met eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 9 september 2015

Als een ondernemer gaat scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de onderneming.

Waar moet je op letten?
Allereerst is het huwelijksgoederenregime van belang; is er sprake van een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden?
Zonder huwelijkse voorwaarden valt de onderneming in de te verdelen gemeenschap. Maar ook indien er wel sprake is van huwelijkse voorwaarden is het mogelijk dat er de waarde van de onderneming dient te worden verrekend.
Uitkopen van de ex-partner kan ten koste gaan van de continuïteit van het bedrijf. Het is dan van belang te zoeken naar andere oplossingen zoals het aanhouden van een belang in de onderneming door je ex-partner of het verrekenen van andere bezittingen of het overnemen van schulden.
Verder kan de ex-partner ook aanspraak maken het pensioenaandeel dat in eigen beheer is opgebouwd. Dit deel dient dan te worden afgestort bij een door de ex partner gekozen verzekeringsmaatschappij.

Hebben jij en je partner een aanmerkelijk belang in de onderneming dan kan de scheiding tot gevolg hebben dat bij een of beide partners niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang. Er is alsdan sprake van een fictieve vervreemding in de zin van de aanmerkelijk belang heffing met een fiscale afrekening tot gevolg.

Ook is het mogelijk dat een vermogensbestanddeel – bij voorbeeld een woning – ter beschikking is gesteld aan de onderneming waarop de ter beschikkingstellingsregeling van toepassing is (TBS). Partners gelden voor de TBS regeling als verbonden personen. Met de echtscheiding eindigt deze verbondenheid en vindt een fiscale afrekening plaats. Ook hier dient dus rekening mee te worden gehouden.

Behoort het ondernemingsvermogen tot de te ontbinden gemeenschap, dan wordt het deel wat toekomt aan je ex partner te zijn overgedragen tegen een reële waarde. Over de fiscale meerwaarde van dit deel van de onderneming moet je als ondernemer afrekening.
Het is duidelijk dat een ondernemer met veel extra zaken wordt geconfronteerd. Dit vraagt om deskundige begeleiding.

Scheidingshulp.nl

scheidingshulp.nl

Geschreven door:

scheidingshulp.nl

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van familierecht. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het echtscheidingsrecht. Yves adviseert particulieren en ondernemers over de verdeling van complexe gemeenschappen, uitleg van huwelijkse voorwaarden waaronder verrekenbedingen, alimentatie kwestie en zonodig procedeert hij over deze onderwerpen. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds familierecht en ondernemingsrecht anderzijds. Daardoor is hij bijzonder goed in staat de belangen van ondernemers bij hun echtscheiding te behartigen.

Gepubliceerd op: 9 september 2015

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?