Kind gebonden budget

Tot 1 januari 2013 werd het kind gebonden budget (kgb) als inkomen meegeteld bij de berekening van de kinderalimentatie en verhoogde het de draagkracht van de ontvangende ouder.

Sedert 1 januari 2013 wordt het kgb niet langer verwerkt in de draagkracht, maar dient – volgens de expertgroep Alimentatienormen – het kgb te worden toegerekend aan de behoefte van het kind.

Dit brengt met zich mee dat rechtbanken thans met veel wijzigingsverzoeken ten aanzien van kinderalimentatie worden geconfronteerd. Veel ouders die alimentatieplichtig zijn jegens hun kinderen stellen dat de kinderen door het kgb geen behoefte meer hebben aan alimentatie en vragen om een wijziging van de door hen te betalen kinderalimentatie.

De rechtbank Den Haag heeft aangegeven de aanbeveling van de expertgroep niet te willen volgen en heeft bij de berekening van de behoefte van het kind het bedrag van de alleenstaande ouderkop buiten beschouwing gelaten en alleen rekening gehouden met het kgb zonder ouderkop.

 

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?