Actueel

Kind gebonden budget (kgb)

Gepubliceerd op: 16 september 2015

Vanaf januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het kind gebonden budget (kbg). Alleenstaande ouders konden aanspraak maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop, hetgeen een aanzienlijke verhoging met zich meebracht van het kgb.

Voor veel alimentatieplichtige ouders was dat aanleiding om – vaak met terugwerkende kracht – een verlaging te vragen van de door hen betaalde en te betalen kinderalimentatie.

De Expertgroep is immers van mening dat het kgb aan de behoefte van kind dient te worden toegerekend hetgeen betekent dat door de stijging van het kgb per 1 januari 2015 veel kinderen geen behoefte meer hebben aan kinderalimentatie.

Een aantal rechtbanken heeft reeds bepaald dat zij de richtlijn van de Expertgroep niet volgen en hebben daarover vragen gesteld bij de Hoge Raad.

Recent heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad over dit punt een advies uitgebracht. De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd vast te stellen dat het kgb inclusief de ouderkop niet in mindering dient te worden gebracht op de behoefte van het kind maar dient te worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kgb ontvangt. De Hoge Raad is niet verplicht het advies van de advocaat-generaal over te nemen maar vaak gebeurt dit wel.

Indien de Hoge Raad het advies van de advocaat generaal overneemt – en oordeelt conform het advies van de advocaat-generaal – zullen alle rechtbanken het kgb niet meer in aanmerking mogen nemen bij het vaststellen van de behoefte van het kind. De wijzigingsverzoeken tot verlaging van de kinderalimentatie die door de alimentatieplichtige ouders bij rechtbanken zijn ingediend, zullen (grotendeels) worden afgewezen omdat die verzoeken zijn gebaseerd op de stelling dat het kind geen behoefte meer zou hebben aan alimentatie. Het zal wel zo zijn dat indien het kgb moet worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kgb krijgt dit met zich meebrengt dat het aandeel van die ouder in de te betalen kinderalimentatie zal stijgen.

Wilt u ook een herberekening laten maken van de kinderalimentatie, neem dan met ons contact op!

 

 

 

Yves Vlassenroot

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van familierecht. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het echtscheidingsrecht. Yves adviseert particulieren en ondernemers over de verdeling van complexe gemeenschappen, uitleg van huwelijkse voorwaarden waaronder verrekenbedingen, alimentatie kwestie en zonodig procedeert hij over deze onderwerpen. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds familierecht en ondernemingsrecht anderzijds. Daardoor is hij bijzonder goed in staat de belangen van ondernemers bij hun echtscheiding te behartigen.

Gepubliceerd op: 16 september 2015

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?