Hoger beroep en cassatie bij echtscheiding

Als men het met de beschikking van de rechtbank over de scheiding of ontbinding van het huwelijk niet eens is kan men in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het hof bekijkt de zaak helemaal opnieuw en geeft daarna een beschikking. Als men het niet eens is met de beschikking van het Hof kan men beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt de zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht juist is toegepast.

Hoger beroep bij het hof of beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet binnen drie maanden na de uitspraak worden ingesteld. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven. Was de advocaat niet op de zitting aanwezig, dan gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat men de beschikking officieel in ontvangst heeft genomen.

Als de beschikking niet kan worden uitgereikt, gaat de termijn in op de dag dat een uittreksel van de beschikking in de Staatscourant is gepubliceerd.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?