Echtelijke woning

Als het om de huur van een woning gaat en geen van beide partners blijft in deechtelijke woning dan kan de huur gewoon worden opgezegd. Als een van beide partners in de huurwoning blijft wonen dan heeft deze recht op voortzetting van de huurovereenkomst, ook al heeft de andere partner indertijd het huurcontract gesloten.

Als het om een koopwoning gaat, moet het huis, althans de eventuele overwaarde of onderwaarde, worden verdeeld. Doorgaans wordt de woning verkocht omdat beide partners verhuizen. De overwaarde/onderwaarde wordt meestal gelijkelijk verdeeld over beide partners, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt. Als men was getrouwd in gemeenschap van goederen dan moet alles gelijkelijk worden verdeeld, dus ook de koopwoning en de hypotheekschuld. In geval van huwelijkse voorwaarden moet worden gekeken op wiens naam de woning staat. Indien de woning op beider naam staat, moet deze woning worden gedeeld alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden en de echtelijke woning staat op een naam bestaat de mogelijkheid dat er sprake is van een gemeenschap. Dat is het geval zijn indien de woning is gekocht met overgespaard inkomen of met overgespaard inkomen is gefinancierd of de verbouwing is gedaan met overgespaard inkomen.

Als een van de partners in de woning wil blijven wonen dan is dat alleen mogelijk als er genoeg inkomen en vermogen is om alleen de hypotheek te betalen en de ander uit te kopen. Is het financieel niet haalbaar dan zal de woning moeten worden verkocht. Vervolgens zal de hypotheek worden afgelost en de overwaarde onderling worden verdeeld. Komt men er niet uit dan kan de rechter beslissen wie in de woning mag blijven.

Bijleenregeling

Als er geld vrijkomt uit de verkoop van de woning en men wil na de echtscheiding een nieuwe woning kopen, hou dan rekening met de zogenaamde bijleenregeling. Dat houdt in dat de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de woning in de volgende woning moet worden geïnvesteerd. Anders heeft men geen recht op hypotheekrenteaftrek over het leningbedrag ter grootte van het bedrag van de overwaarde.

Aansprakelijkheid hypotheekschuld

Van belang is om goed vast te leggen dat degene die na de echtscheiding niet de woning krijgt toebedeeld, niet langer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Dat moet goed worden afgesproken en vastgelegd met de ex-partner en de bank. Het heeft de voorkeur dat de partner die de woning niet krijgt toebedeeld, door de bank wordt ontslagen uit de hypotheek. Het ontslag uit de hypotheek moet dan samenvallen met het moment dat het huis notarieel wordt overgedragen aan degene die in het huis gaat wonen. Vaak is de bank echter niet zomaar bereid een partner te ontslaan uit de hypotheekverplichtingen. Men kan er alsdan voor kiezen om de woning tijdelijk onverdeeld te laten.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?