Convenant

Uitleg convenant ten aanzien van onderhoudsverplichting meerderjarig kind

De rechtbank heeft bepaald dat een vader alimentatie ten behoeve van zijn 23-jarige dochter moest betalen.  De vader is daarvan in beroep gekomen.

Verweerders beroepen zich op het echtscheidingsconvenant waarin vader en moeder naast het betalen van kinderalimentatie zouden zijn overeengekomen dat zij kosten van studie en school zouden betalen.

Het betalen van studiekosten van kinderen na hun 21ste jaar wordt echter niet met zoveel woorden in het convenant vermeld. In het convenant is sprake van “school- en onderwijskosten”

Het hof oordeelt op 21 november 2012 dat uit de wet volgt dat de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud aan een 23 jarige dochter slechts bestaat ingeval zij behoeftig zou zijn dan wel indien vader en moeder in het echtscheidingsconvenant zijn overeengekomen in haar onderhoud te voorzien na het bereiken van de 21 jarige leeftijd.

Wat in het convenant is afgesproken wordt volgens het hof in eerste instantie uitgelegd door de taalkundige betekenis daarvan. Maar ook de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het convenant mochten toekennen, is daarbij bepalend, aldus het hof.

Het hof is van mening dat het de bedoeling van partijen was dat ook na het bereiken van de 21 jarige leeftijd van de kinderen de studie- en levensonderhoudskosten zouden worden betaald.

Houdt er derhalve rekening mee dat voor de uitleg van hetgeen in een convenant is afgesproken niet alleen rekening wordt gehouden met dat wat er letterlijk in wordt vermeld maar ook met de bedoeling van partijen rekening wordt gehouden.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?