Actueel

Betaling van kostgeld door de kinderen

Gepubliceerd op: 24 februari 2015

Komt kostgeld wat wordt betaald door de kinderen in mindering op behoefte moeder?

In maart van dit jaar heeft de rechtbank een beschikking gewezen waarin het onderwerp kostgeld aan bod kwam. Binnen het familierecht wordt met kostgeld het geld bedoeld dat inwonende meerder- of minderjarige kinderen betalen aan de ouder waar zij bij inwonen. Dit bedrag kan variëren. Er zijn hier geen wettelijke maatstaven voor. Veelal worden deze bedragen in goed overleg met het kind vastgesteld. Het uiteindelijke bedrag is mede afhankelijk van het inkomen van het kind.

In die zaak wordt door de man het standpunt ingenomen dat de vrouw kostgeld zou kunnen ontvangen van haar meerderjarige kinderen. De vrouw stelt dat zij geen kostgeld ontvangt van de kinderen, en dat de kinderen hier overigens ook niet voldoende inkomen voor zouden hebben.

In principe geldt dat kostgeld van de kinderen niet wordt opgeteld bij de draagkracht van de ouder. Dit is bepaald door de werkgroep Alimentatienormen. Deze werkgroep bepaalt de richtlijnen van de draagkracht van de alimentatiegerechtigde.

De rechtbank oordeelt echter dat, alles bij elkaar genomen, de vrouw geacht moet worden om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dat houdt in deze zaak in dat de man niet langer het verschil in behoefte en inkomen van de vrouw aan haar dient te betalen. De rechtbank acht de vrouw in staat om zelf dit verschil in inkomen te kunnen gaan verdienen. Hierbij lijkt de rechtbank ook het (potentiële) kostgeld van de inwonende meerderjarige kinderen mee te nemen bij de berekening van de draagkracht van de vrouw.

Bij de berekening van de kinder- en/of partneralimentatie kan het daarom van belang zijn of één van de partijen kostgeld ontvangt of kan ontvangen van de inwonende (meerderjarige) kinderen. Vraag hierover advies aan een deskundige als alimentatie dient te worden vastgesteld.

scheidingshulp.nl

Geschreven door:

scheidingshulp.nl

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van familierecht. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het echtscheidingsrecht. Yves adviseert particulieren en ondernemers over de verdeling van complexe gemeenschappen, uitleg van huwelijkse voorwaarden waaronder verrekenbedingen, alimentatie kwestie en zonodig procedeert hij over deze onderwerpen. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds familierecht en ondernemingsrecht anderzijds. Daardoor is hij bijzonder goed in staat de belangen van ondernemers bij hun echtscheiding te behartigen.

Gepubliceerd op: 24 februari 2015

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?