Actueel

Benadrukt Hoge Raad wettelijke verplichting kinderalimentatie ten aanzien van de eigen (stief)kinderen?

Gepubliceerd op: 8 september 2015

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin sprake was van de volgende (en veel voorkomende) situatie:
De alimentatieplichtige is na de scheiding met een nieuwe partner gaan samenwonen. Deze nieuwe partner heeft zelf ook kinderen. Deze kinderen wonen bij hen in. Het kind waar de alimentatiegerechtigde maandelijks kinderalimentatie voor betaald, woont niet bij hen in. De alimentatiegerechtigde draagt ook bij in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen van de nieuwe partner.

In deze situatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke verplichting en de morele verplichting van de alimentatiegerechtigde om alimentatie te betalen. De wettelijke verplichting ziet logischerwijs op de in wet vastgestelde verplichting dat ouders moeten bijdragen in de kosten voor verzorging en opvoeding van hun kinderen en hun stiefkinderen. De morele verplichting is de (financiële) zorg die de alimentatieplichtige op zich neemt ten aanzien van de kinderen van de nieuwe partner. In de praktijk leidt dit onderscheid van verplichtingen echter niet tot een andere bepaling van de draagkracht. Morele verplichting of niet, de draagkracht voor de kinderalimentatie wordt berekend zonder dat de kosten voor de kinderen van de nieuwe partner worden meegewogen. Dit arrest van de Hoge Raad brengt daar geen verandering in.

De Hoge Raad lijkt daarom met dit arrest te willen benadrukken, en vast te leggen, dat de wettelijke verplichting te allen tijde voor een eventuele morele verplichting gaat.
Kortgezegd geldt dat als de alimentatiegerechtigde na de scheiding gaat samenwonen met een nieuwe partner die zelf ook kinderen heeft dan zullen de kosten voor deze kinderen, hoe reëel deze ook mogen zijn, niet worden meegenomen bij de bepaling van de draagkracht.

scheidingshulp.nl

Geschreven door:

scheidingshulp.nl

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van familierecht. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het echtscheidingsrecht. Yves adviseert particulieren en ondernemers over de verdeling van complexe gemeenschappen, uitleg van huwelijkse voorwaarden waaronder verrekenbedingen, alimentatie kwestie en zonodig procedeert hij over deze onderwerpen. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds familierecht en ondernemingsrecht anderzijds. Daardoor is hij bijzonder goed in staat de belangen van ondernemers bij hun echtscheiding te behartigen.

Gepubliceerd op: 8 september 2015

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?